Bezpečnostná dokumentácia

Ako postupovať po zakúpení bezpečnostnej dokumentácie?

Je samozrejmé, že k zakúpenému vzoru bezpečnostnej dokumentácie informačného systému pre obchodné jednotky, ktoré ponúkajú vernostné kartičky, e-shopu, alebo mzdy a personalistiky dostanete aj dokumenty súvisiace s ním v podobe smerníc, oznamovacieho formuláru o resp. evidenčného listu informačného systému, poučenia oprávnenej osoby a vzorovej zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.

Pri zakúpení bezpečnostnej dokumentácie pre e-shop alebo vernostné karty oznamovací formulár zašlite na Úrad na ochranu osobných údajov, alebo oznámte elektronicky cez webovú aplikáciu Úradu na ochranu osobných údajov. Elektronické oznámenie môžete podať cez link: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/oznamovanie-informacnych-systemov.

Ak si zakúpite bezpečnostnú dokumentáciu pre informačný systém mzdy a personalistika v evidenčnom liste si len upravte informácie týkajúce sa Vašej spoločnosti, vytlačte ho a po podpísaní štatutárnym orgánom ho založte spolu s ostatnou dokumentáciu.

Poučenia upravte na vlastné podmienky a oboznámte s ním osoby, ktoré vo Vašej organizácii prichádzajú v rámci svojho pracovného pomeru do styku s osobnými údajmi.

Ak máte sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje vo vašom mene, t.j. vedie agendu Mzdy a personalistika, tak s ním podpíšte prevzatú zmluvu, ktorá je vyhotovená v súlade s požiadavkami zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Bezpečnostné dokumentácie si pozorne preštudujte a vymažte uvedené skutočnosti, ktoré sa na Vašu prevádzku nevzťahujú, prípadne doplňte tie informácie, ktorá sú pre Vás špecifické a nenachádzajú sa medzi uvedenými. Bezpečnostné dokumentácie potom spolu s príslušnými dokumentmi vytlačte, zaistite podpis konateľa spoločnosti a založte.