Potrebujete dokumentáciu na ochranu osobných údajov aj Vy?

Pre zistenie odpovede si stačí položiť tieto otázky: Ste zamestnávateľ? Ste živnostník? Máte firmu? Spracúvate tieto údaje: meno, priezvisko, e-mail, adresa bydliska, rodné číslo, diagnózu, obrazový a zvukový záznam...? Zasielate svojím zákazníkom newsletter?

Ak áno, tak od 25. mája 2018 máte nové povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) vám ukladá povinnosť mať vypracovanú novú dokumentáciu na ochranu osobných údajov, ktorou musíte preukazovať súlad s GDPR.

Spoľahnite sa na odborníkov a Projektovú dokumentáciu na ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám vypracujeme na mieru.Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie

Od 25. mája 2018 máte nové povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ukladá povinnosť mať vypracovanú novú projektovú dokumentáciu na ochranu osobných údajov, ktorou musíte preukazovať súlad s GDPR.

Spoločnosť POBEST, s.r.o. je na trhu od roku 2006 a ponúka Vám vypracovanie Projektovú dokumentáciu na ochranu osobných údajov. Sme odborná, dynamická spoločnosť so širokým rozsahom služieb, ktorá sa prispôsobí Vašim požiadavkám. Na základe dlhoročných skúseností našich odborníkov zabezpečujeme komplexné riešenie informačnej bezpečnosti. Ponúkame kvalitné služby za prístupné ceny!

Ponúkame Vám:

- audit, ktorý je odborným posúdením bezpečnosti spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti
- určenie Vašich povinností vyplývajúcich z Nariadenia GDPR a zo Zákona o ochrane osobných údajov
- posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
- vypracovanie vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre Váš web
- vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov
- určenie bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
- vyhotovenie zmluvy s Vašim sprostredkovateľom
- vyhotovenie súhlasu pre dotknutú osobu
- vypracovanie poverení a poučení oprávnených osôb
- výkon zodpovednej osoby (DPO)
- poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike
- zastúpenie našou spoločnosťou pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov.